Έγκριση του ενημερωτικού της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Τέρνα Ενεργειακής για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 150.000 ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €150.000.000 προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έγκριση δόθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ