Το Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, με αφορμή την ψηφιοποίηση του αρχείου και το υπό
έκδοση βιβλίο με τίτλο «Μονοπάτια Διασποράς Βλαχόφωνων Ελλήνων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οδοιπορικό μέσα από ένα ανέκδοτο οικογενειακό αρχείο 1864-1949.» της κας. Χαρίκλειας – Σταματίας Ι. Μαργαριτοπούλου, θα παρουσιάσει την Παρασκευή 14-2-2020 και ώρα 20.00 τον κύκλο εργασιών καθώς και τη σπουδαιότητά του.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2020, θα λειτουργεί στον χώρο του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης έκθεση αρχειακού υλικού με τίτλο «Έλληνες Βλαχόφωνοι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» από το αρχείο της κας. Χαρίκλειας – Σταματίας Ι. Μαργαριτοπούλου.