Ακόμη ένα βήμα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών υιοθέτησε το Συμβούλιο ECOFIN της Ε.Ε. Τα κείμενα θα υπογραφούν στη διάρκεια της ολομέλειας της Ευρωβουλής, μέσα στον μήνα, στο Στρασβούργο και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ