Ασία: Μικτά πρόσημα μετά τα αντιφατικά μηνύματα της Κίνας

Η Κίνα απειλεί τις ΗΠΑ με αντίμετρα για τους δασμούς, αφήνοντας συγχρόνως ανοιχτό το παράθυρο για συμφωνία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ