Εγινε η δημοσίευση των τελικών αναμορφομένων πινάκων κατ’ άρχην
πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν
πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, του διαγωνισμού
πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το 2020 και
σχετική Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με
τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=93628&Itemid=2425&lang=