Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια δήλωσε τα εξής: «Το πρόβλημα των ναρκωτικών επηρεάζει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι έμποροι ναρκωτικών δρουν διασυνοριακά, προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες συνθήκες και συχνά χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελός τους. Η παράνομη δραστηριότητά τους, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελεί καταλύτη για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Η μόνος τρόπος για να σταματήσει το εν λόγω φαινόμενο — τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, είναι η αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο. Τούτη τη σημαντική ημέρα, καλώ τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της και να ενισχύσει τη συνεργασία. Μόνον ενεργώντας από κοινού, μπορούμε πραγματικά να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών μας, εντός και εκτός Ευρώπης.»
Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη ανέπτυξαν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτικών, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους, όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά.
Οι κύριες προτεραιότητες αυτής της προσέγγισης καθορίστηκαν στη Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020) και εφαρμόστηκαν μέσω δύο διαδοχικών σχεδίων δράσης για τα ναρκωτικά 2013-2016 και 2017-2020.
Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, ο Οργανισμός της ΕΕ για τα ναρκωτικά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), αναγνωρίστηκε ως κόμβος αριστείας στην Ευρώπη και διεθνώς. Ο Οργανισμός παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση της χρήσης ναρκωτικών και των τάσεων της αγοράς.
Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος παρουσίασε την ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά του 2019 στις αρχές του τρέχοντος μηνός, από την οποία προέκυψε αύξηση της διαθεσιμότητας κοκαΐνης με κατασχέσεις να αγγίζουν επίπεδο-ρεκόρ.