Οι γονείς που το ή τα παιδιά τους εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο στο οποίο φοιτούν παρουσιάζοντας παράλληλα και την αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση.

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και CD4 <500). Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα). Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.