Την επαναλειτουργία των Εργαστηρίων καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως, για μαθητές ηλικίας 11 ετών και άνω ανακοίνωσε το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ενώ αναμένεται επικοινωνία των υπευθύνων του Ιδρύματος με μαθητές και γονείς ώστε να γίνει η ενημέρωση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσηςσας γνωρίζει την επαναλειτουργία των Εργαστηρίων καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως, για μαθητές ηλικίας 11 ετών και άνω, με βάση τα καθοριζόμενα στηνΚοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 – ΦΕΚ 1867/Β/16-5-2020.

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θα επικοινωνήσουν με τους μαθητές ή τους γονείς τους για να τους ενημερώσουν πως θα γίνει η διεξαγωγή των μαθημάτων συμφώνως με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που ορίζονται γι’ αυτά οι όροι της ΚΥΑ στο άρθρο 2 που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας στον τρόπο διαχείρισης των μέτρων που επέδειξε το Ίδρυμα κατά την διάρκεια της πανδημίας,ελπίζοντας να συνεχίσουμε την πολιτιστικές και καλλιτεχνικές μας δράσεις όλοι μαζί.