Επιλεκτικό profit taking στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικές και ιδιαιτέρως “μετρημένες” είναι οι κινήσεις σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ζυγίζει τις ισορροπίες του λίγο πάνω από τις 880 μονάδες, με τα πρόσημα να είναι μοιρασμένα και ευμετάβλητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ