Η Ελλάδα 9η στους προορισμούς των Αμερικανών συνταξιούχων που επιλέγουν να ζήσουν στο εξωτερικό

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι υπάρχουν αρκετοί συνταξιούχοι σε χώρες όπου οι ΗΠΑ έχουν έντονη στρατιωτική παρουσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ