Θεσσαλονίκη: Μεταφορά προσωπικού από την ΕΛΒΟ στον ΟΑΣΘ

Τον “δρόμο” για τη μεταφορά προσωπικού από την ΕΛΒΟ ΑΒΕ στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών.

Σε ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρεται πως συνεδρίασε σήμερα το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΟΑΣΘ, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου Σάββα Παναγιωτίδη και αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη των 25 εργαζομένων που μεταφέρονται από την ΕΛΒΟ στον οργανισμό αστικών συγκοινωνιών. Οι 25 εργαζόμενοι θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στον ΟΑΣΘ την 1η Αυγούστου 2019.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως “η απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ελήφθη σε εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/22/1168/1.7.2019 (ΑΔΑ:6ΕΗΨ465ΧΘΨ-ΘΒΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/21/9564/1.7.2019 (ΑΔΑ:ΨΥΖΛ465ΧΘΨ-Υ7Ψ) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών και Μεταφορών”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ