Μια πολύ σημαντική απόφαση έλαβε κατά την συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας Σαπών η οποπια αφορά τα δημοτικά τέλη.

Συγκεκριμένα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μη γίνει καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, στα τέλη ύδρευσης και στα λοιπά δημοτικά τέλη για το έτος 2021.

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Αρριανών, τον Δήμο Ιάσμου και τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ και οι επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και σωματεία του Δήμο.