Μεγάλα έργα, ιδιωτική οικοδομή και ενέργεια “ξυπνούν” την πραγματική οικονομία

Το ορόσημο του Δεκεμβρίου, το επενδυτικό σήμα στο εξωτερικό και το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα projects. Στόχος οι νέες θέσεις εργασίας και τα άμεσα οφέλη στο ΑΕΠ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ