Με βάση τα στοιχεία της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. το 9-μηνο του 2020 (Ιανουάριο-Σεπτέμβριο) οι ποσότητες των αποβλήτων του Δήμου Ορεστιάδας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 παρουσίασαν τις παρακάτω διακυμάνσεις:

Η ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων μειώθηκε κατά 3 %

Η ποσότητα των Ανακυκλώσιμων Υλικών αυξήθηκε κατά 10,4 %

Απώτερος στόχος μας είναι η περεταίρω μείωση των ποσοτήτων των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με ταυτόχρονη αύξηση των ποσοτήτων των Ανακυκλώσιμων Υλικών και σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται ο σχεδιασμός της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.

Στα πλαίσια της επίτευξης αυτό του στόχου ο Δήμος Ορεστιάδας θα υλοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα followgreenστις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους κατοίκους του Δήμου, για την προσπάθεια που καταβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση και τους παροτρύνει να συνεχίσουν ακολουθώντας πάντα τους κανόνες της ανακύκλωσης, σε ότι αφορά τα είδη και τον τρόπο που ανακυκλώνουμε.