Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης υπέγραψε με τις ανάδοχες εταιρίες, 4 συμβάσεις που αφορούν στις συντηρήσεις κοιμητηρίων του Δήμου Ορεστιάδας, συνολικού προϋπολογισμού 99.000 €. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν περιλαμβάνουν κατασκευή και διαπλάτυνση διαδρόμων οριοθέτησης, νέες περιφράξεις, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και χρωματισμούς .

Οικισμοί παρέμβασης :

• Ορμένιο
• Φυλάκιο
• Κυπρίνος
• Λεπτή
• Ελαία
• Μαράσια
• Κέραμος
• Δίκαια
• Πτελέα
• Οινόη-Κλεισσώ
• Σαγήνη
• Καβύλη
• Στέρνα
• Καστανιές
• Ρίζια

Στον προγραμματισμό του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2021 , περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τα υπόλοιπα κοιμητήρια του Δήμου μας.