Οι επενδυτές στο Broadway ετοιμάζονται να χάσουν 100 εκατ. δολάρια

Μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη εννιά έργα α έχουν “κατεβάσει ρολά” με τα οικονομικά τους στο “κόκκινο”, ενώ μόλις τρία θα έχουν καταγράψει κέρδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ