Τις δικές του προτάσεις για τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η παιδεία και το ανθρώπινο δυναμικό καταθέτει στη Διακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης επισημαίνοντας πως η ανάθεση των όποιων δράσεων θα πρέπει να γίνει σε έναν νέο φορέα και τεχνοκράτες και όχι σε αυτοδιοικητικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Ακολουθούν οι προτάσεις του Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη:

ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ

Είναι ένα θέμα που διαχρονικά απασχολεί την περιοχή εδώ και σαράντα χρόνια . Επανέρχεται πολλές φορές και για επικοινωνιακούς λόγους με αποτελέσματα θριαμβευτικά στις εισηγήσεις και πενιχρά στην εφαρμογή.

Ο γράφων έχει ασχοληθεί πρώτη φορά με το θέμα το 1988, όταν συγκροτήθηκε επιτροπή με εντολή του τότε αρχηγού Κων. Μητσοτάκη και ως μέλος της επιτροπής εισηγηθήκαμε τις προτάσεις για την ανάπτυξη του νομού Ξάνθης . Πολλές από τις τότε επισημάνσεις παραμένουν και επίκαιρες και ανεκπλήρωτες.

Βασική προϋπόθεση η κοστολόγηση των μέτρων. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει το ποσό που έχει την δυνατότητα να δαπανήσει για την Θράκη. Το ποσό να κατατεθεί στο περιφερειακό ταμείο και να το διαχειριστεί ένας καινούργιος οργανισμός από νέους τεχνοκράτες υπαλλήλους. Με σαφές νομικό πλαίσιο , διαφανείς διαδικασίες και άμεσες εκταμιεύσεις. Χωρίς καμία ανάμειξη των Δήμων και της Περιφέρειας. Το πολιτικό προσωπικό των δύο βαθμίδων της Τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και το υπαλληλικό προσωπικό είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν σε οιοσδήποτε σχέδιο δράσης. Μόνο ανούσιες εισηγήσεις και ενστάσεις για δεκαετίας θα εξετάζουν.

ΤΟΜΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ουσιαστικά τρία είναι τα σοβαρότερα προβλήματα. Το κόστος πρώτων υλών, της ενέργειας για άρδευση και η διάθεση των προϊόντων.

Από την δεκαετία του 1980 έχει προταθεί η κατασκευή μικρών φραγμάτων. Αν άρχιζε η υλοποίηση τότε το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Επίσης η δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων με αποκλειστική διάθεση του ρεύματος σε αγρότες στο κόστος της παραγωγής. Αντιδράσεις υποκινούμενες υπάρχουν από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι αντιρρήσεις τους ξεπερασμένες άνευ ουσιαστικού περιεχομένου . Οι δράσεις αυτές είναι περισσότερο κοντά στο περιβάλλον παρά δημιουργούν προβλήματα.

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε δυναμικές και δημιουργία χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει σχέδιο πρόταση από το 2010 στο ΠΣ .

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο κυριότερος ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου τουρισμού είναι η ύπαρξη της συνθήκης RAMSAR. Οι υποτιθέμενες προστατευόμενες περιοχές, έχουν γίνει σκουπιδότοποι.

Επιβάλλεται αυστηρή επανεξέταση και επαναπροσδιορισμός στην περιοχή της συνθήκης RAMSAR ώστε κάποιοι χώροι που έπαψαν να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αντί να προστατεύουν μόνο τους ταχύτητα αυξανόμενους ‘αρουραίους’.

Η σύνδεση οδικώς , Κεραμωτής- Φαναρίου- Αλεξανδρούπολης με παραλιακό δρόμο επιβάλλεται . Καμία περιοχή δεν μπορεί να αναδεχθεί τουριστικά, χωρίς άμεση πρόσβαση. Επίσης βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού Ξάνθης- Ιάσμου- Κομοτηνής – Σαππών.

Η αλλαγή όρων δόμησης στον ορεινό όγκο επιβάλλεται ,για να μπορούν να ανεγερθούν ξενοδοχειακές μονάδες.

Δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Αλεξανδρούπολη με πραγματοποίηση κάθε έτος εκθέσεων παγκοσμίου ενδιαφέροντος παράλληλα με την κατασκευή συνεδριακού κέντρου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι βοήθησαν, άλλα υπήρξαν και θύλακες σκανδάλων.

Να σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα χωρίς ουσιαστικό λόγο οι δημόσιες υπηρεσίες, με κυριότερους εκφραστές τα Δασαρχεία και την Αρχαιολογία.

Υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα από αποτυχημένες παλαιές επενδύσεις. Προτείνετε να αξιοποιηθούν και να δοθούν σε νέους επενδυτές με συμβολικό τίμημα.

Η εμπροσθοβαρής επιδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων έχει αποτύχει .

Η βοήθεια ενίσχυσης να δίνεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις περί μειωμένων εισφορών ΙΚΑ ΦΠΑ κλπ δημιουργούν εστίες διαφθοράς. Όταν εφαρμόστηκαν, πολλές επιχειρήσεις δημιούργησαν υποκαταστήματα στην περιφέρεια ΑΜΘ και δήλωναν τους εργαζόμενους των Αθηνών, ως εργαζόμενους στην Θράκη.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού Πανεπιστημίου με έμφαση σε νέα επιστημονικά πεδία.

Να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το ΔΠΘ, το μεγαλύτερο πρόβλημα του οποίου είναι ότι μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων μένουν εκτός Περιφέρειας.

Είναι υποστελεχομένο και καθόλου ελκυστικό για νέους επιστήμονες .

Μετά την δημιουργία του ΔΠΘ που έγινε και για εθνικούς λόγους η Τουρκία προχώρησε στην δημιουργία του Πανεπιστημίου Θράκης, με έδρα την Αδριανούπολη και ειδικά προνόμια τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους διδασκόμενους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού σίγουρα διαφέρει από τις άλλες περιοχές της χώρας. Η διαχείριση του όπως απεδείχθη τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολη. Ίσως η δημιουργία υπουργείου Θράκης με σαφείς αρμοδιότητες καθίσταται αναγκαία. Τα προβλήματα να λύνονται εδώ με ορθολογισμό και κανόνες του 2020. Η εμπλοκή του κράτους των << Αθηνών >> έχει αποδειχθεί περιπλέκει παρά επιλύει.

Ας πάψουν κάποτε να θεωρούνται τα βόρεια προάστια των Αθηνών σύνορα της Ελλάδας.

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης
Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης