Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ Σκαρλάτος ΝΤΕΝΤΟΣ αποδέχθηκε τον τιμητικό ρόλο του Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου, στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη στην Θράκη!

Ο διακεκριμένος Εβρίτης ακαδημαϊκός αναμένεται να συμβάλει με την επιστημοσύνη του και την εξειδίκευσή του σε θέματα Σηροτροφίας, στην επιστημονική τεκμηρίωση των προοπτικών αναβίωσης της στον Νομό μας.

Η εισήγησή του θα κατατεθεί στα πρακτικά της επιτροπής, συνοδεύοντας το φάκελο προτάσεών μου, που θα αφορούν σε συγκεκριμένες πολιτικές για την ανάπτυξη στην Θράκη και στον Έβρο ειδικότερα.