Τοποθετήθηκαν χθες και αναλαμβάνουν σήμερα καθήκοντα οι επιλεγέντες προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020. Στην Π.Ε. Καβάλας Διευθυντής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Διευθυντής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα είναι ο μέχρι πρότινος, Απόστολος Βαγενάς. Στην Π.Ε. Δράμας Διευθύντρια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι η Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου και Διευθύντρια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Χρυσάνθη Βαμβούρη.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠ.ΒΑΓΕΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης. Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής, αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ) και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών, διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή έγινε στο σύνολό της δεκτή από την Υπουργό και αποτέλεσε το περιεχόμενο υπουργικής απόφασης για την τοποθέτησή τους.