Ο Δήμος Δράμας μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» με την επωνυμία: «Μπορούμε Saving Food-Saving lives», θα προχωρήσει το φθινόπωρο σε πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών.

Στο πλαίσιο μιας διεθνούς πρωτοβουλίας δράσης για τον Covid-19, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ενέκρινε δωρεά ύψους 1.000.000 ευρώ, για την υλοποίηση έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης μέσω της παραπάνω Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Στόχος του κοινωνικού αυτού προγράμματος, «Είμαστε Οικογένεια-Covid-19», είναι η στήριξη πολιτών που επλήγησαν πρωτίστως από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η υγειονομική κρίση – πανδημία και δευτερευόντως άλλοι ωφελούμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας τους οποίους και θα επιλέξει με βάση δικά της κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο του 2020 και θα αφορά στην προμήθεια 15 διατακτικών – κουπονιών, σε τέσσερες ισόποσες δόσεις, με 15 ωφελούμενες οικογένειες ανά μήνα. Η παράδοση των διατακτικών θα γίνεται κάθε μήνα στους δικαιούχους οι οποίοι επιτρέπεται να λάβουν μόνο μια διατακτική προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διασπορά ωφελούμενων.