Ρωσία: Διαδηλώσεις στη Μόσχα για τον αποκλεισμό ανεξάρτητων υποψηφίων από τις τοπικές εκλογές

Αποκλείσθηκαν με τον ισχυρισμό ότι δεν συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ