Ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας Αλεξάνταρ Βουλίν ανακοίνωσε, ότι ο στρατός θα ενισχύσει τις πυρηνικές, χημικές και βιολογικές αμυντικές του δυνατότητες και ότι ορισμένες λύσεις που εγκαταλείφθηκαν, θα επανεξεταστούν και θα επανέλθουν.

Ο Αλεξάντερ Βουλίν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του, στο Κέντρο Πυρηνικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας και στο 246ο Τάγμα Πυρηνικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας του Car Lazar, δήλωσε, ότι ο στρατός είχε αποδείξει την αξία του, στις προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid -19.

O υπουργός Άμυνας ανάφερε ακόμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα betabriefing, ότι ο αγώνας ενάντια στο Covid-19 έδειξε, πως σημαντικοί άνθρωποι, εκπαίδευση και κίνητρα, λειτούργησαν ως μια μονάδα που είναι ικανή να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία.