Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την τραπεζική αγορά και την κεφαλαιαγορά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας  μετά και τις  διευκρινίσεις που δόθηκαν από τις  Ευρωπαϊκές  Αρχές

Τα μέτρα αφορούν την προσωρινή αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν , ιδίως αναφορικά με την ευελιξία στην εποπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων δανείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, θα διευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπεζών, στην επιβεβλημένη προσπάθειά τους να στηρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργού.

Παρόμοια ανακοίνωση, ειδικά για λογιστικά θέματα, εξέδωσε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ότι η ευελιξία που δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο δεν σχετίζεται με τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο.

Συνεπώς, οι χθεσινές διευκρινίσεις έρχονται να καταδείξουν  τη σωστή κατεύθυνση και την ταχύτητα με την οποία κινείται το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους από τον κορονοϊό.

Οι τράπεζες οφείλουν πλέον, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν, προς την κατεύθυνση που συμφωνήσαμε επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ: