Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Ενώ το Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα προώθησαν την εμφάνιση των διαφόρων κοινοτήτων του διαδικτύου, το crowdfunding ή συμμετοχική χρηματοδότηση, γνωρίζει μια σημαντική ανάπτυξη στη Γαλλία όπως και στο εξωτερικό, γράφουν οι Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης,Μιχάλης Δούμπος, και Μαριάννα Εσκαντάρ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ