Τα αρνητικά επιτόκια και η Μεγάλη Ύφεση

Τα χαμηλά επιτόκια συνέβαλαν στην οικονομική άνθηση που ακολούθησε, ταυτόχρονα συντέλεσαν στην χρηματιστηριακή φούσκα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (dot-com bubble) 1999-2000 καθώς και στην κτηματομεσιτική φούσκα λίγα χρόνια αργότερα 2006-2007. Ακολούθησε η Μεγάλη Ύφεση που συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας και, όπως θα υποστηρίξουμε, κυοφορεί μια γενικότερη φούσκα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ