Τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες «κόκκινων δανείων» βάζουν ξανά στο τραπέζι των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας το θέμα των αυθαιρέτων και καταθέτουν προτάσεις συνέχισης των υπαγωγών μεγάλων αυθαιρέτων (της κατηγορίας 5) και των άλλων κατηγοριών χωρίς προσαυξήσεις προστίμων.

Η λήξη της σχετικής προθεσμίας στο τέλος Σεπτεμβρίου υπαγωγής στη κατηγορίας 5 μεγάλων αυθαιρέτων και το κόστος τακτοποίησης των πολεοδομικών παραβάσεων για τις άλλες κατηγορίες αυθαιρέτων, τινάζουν στον αέρα τα χαρτοφυλάκια «κόκκινων δανείων» και βάζουν φρένο στην εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας από τράπεζες
και επενδυτές. 

Τις προτάσεις που καταθέτουν οι παράγοντες της αγοράς για τη συνέχιση της τακτοποίησης αυθαιρέτων με μεταβατικό 12μηνο για υπαγωγές και πρόστιμα  έφερε στο φως η εφημερίδα «Κεφάλαιο» και η δημοσιογράφος Νένα Μαλλιάρα, σημειώνοντας ότι:  «το μείζον ζήτημα που δημιουργείται έχουν θέσει παράγοντες της αγοράς στο υπουργείο Οικονοµικών και στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, τα οποία αναζητούν λύσεις προκειμένου να προληφθούν επικίνδυνες παρενέργειες στην αγορά ακινήτων, σε µια περίοδο που είναι κρίσιμης σημασίας η ταχεία μείωση των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες».

Ειδικά για τις αυθαιρεσίες που εμπίπτουν στην κατηγορία 5, ο νόμος αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα τακτοποίησης μετά τις 30/9/2020, εκμηδενίζοντας σχεδόν την αξία μεταπώλησης των ακινήτων».

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν ήδη ένα στοκ 25.000 ακινήτων στους ισολογισμούς τους, συν όσα επιπλέον θα αποκτήσουν από πλειστηριασμούς, τα οποία θα πρέπει να μεταπωλήσουν, σύμφωνα µε τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι του SSM. Πολύ περισσότερο από αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, αξίας δεκάδων δισ. ευρώ, αποτελούν εμπράγματες εξασφαλίσεις µη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ανατεθεί προς διαχείριση, έχουν ήδη αγοραστεί από επενδυτές ή επιδιώκεται/πρόκειται να αγοραστούν στο μέλλον.

Προτάσεις για τα αυθαίρετα

Οι πληροφορίες  της εφημερίδας «Κεφάλαιο» στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στα κυβερνητικά γραφεία έχουν υποβληθεί προτάσεις για:

Να διατηρηθούν σε ισχύ πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 (κάτι που μπορεί να γίνει µε τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης) τα χαμηλά πρόστιμα τακτοποίησης που προέβλεπε ο νόμος 4495/2017 και τα οποία τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 4643/2019.

Να υπάρξει πρόβλεψη  για την τακτοποίηση του συνόλου των αυθαιρεσιών, χωρίς καμία εξαίρεση, εντός προθεσμίας 12 μηνών από τη στιγμή που το ακίνητο κατακυρωθεί στον υπερθεματιστή του πλειστηριασμού ή από την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής που έχει ενδεχομένως ασκηθεί εναντίον του πλειστηριασμού.

Να ληφθεί μέριμνα και για τη δυνατότητα του υπερθεματιστή να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει τη διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στον νόμο 4495/2017.

Η δυνατότητα αυτή σημειώνεται ότι θα πρέπει να παρέχεται στον υπερθεματιστή μετά την κατακύρωση του ακινήτου. Και αυτό διότι µόνο τότε ο υπερθεματιστής μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση του ακινήτου και των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων του και νομιμοποιείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε πράξη σε ακίνητο, πλην των ενοικιάσεων. Οι ιδιώτες ή θεσμικοί επενδυτές που υπερθεματίζουν στους πλειστηριασμούς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν ακίνητα µε πολεοδομικές αυθαιρεσίες, αφού είναι δεδομένο ότι κανείς οφειλέτης ο οποίος απειλείται µε πλειστηριασμό δεν θα σπεύσει να τακτοποιήσει το ακίνητο. Μάλιστα, όταν οι αυθαιρεσίες εντάσσονται στην 5η κατηγορία αυθαίρετων κατασκευών (δηλ. κτίρια µε πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, όπως ορίζει το άρθρο 96 του Ν. 4495/2017), η απόκτηση του ακινήτου είναι οικονομικά ασύμφορη, αφού ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει σε κατεδάφιση ή επανακατασκευή του ακινήτου, αναλαμβάνοντας κόστος το οποίο δεν επεδίωκε να αναλάβει συμμετέχοντας στον πλειστηριασμό.

Τα πρόστιμα 

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα του ν. 4643/2019 διαμορφώνονται από 1ης Οκτωβρίου ως εξής:

-10% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν Προεδρικά Διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

-20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

-25% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022

-30% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023

-35% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024

-40% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Εξαίρεση από τα πρόστιμα

Προηγήθηκε κίνηση των τραπεζών να ζητήσουν από το ΥΠΕΝ εξαίρεση τους από τα πρόστιμα για την μη τακτοποίηση αυθαιρέτων που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου, όπως αναφέρει προγενέστερο δημοσίευμα του capital.gr, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρξει ανταπόκριση.

Στο σχετικό δημοσίευμα σημειώνεται ότι τόσο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών όσο και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έστειλαν επιστολές στον υπουργό Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ώστε η ισχύς του νέου καθεστώτος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων να μην μπλοκάρει τις μεταβιβάσεις ακινήτων, πλήττοντας τους στόχους για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

ΠΗΓΗ: ecopress.gr