Τα 3 σενάρια για τη μείωση των πλεονασμάτων

Οι εναλλακτικοί “δρόμοι” που οδηγούν σε μία αλλαγή στόχου κατά 0,5% του ΑΕΠ λόγω του οφέλους που δημιουργείται από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, και ή σε μία έμμεση μείωση των πλεονασμάτων μέσω ιδιωτικοποιήσεων ή κερδών ομολόγων. Το παζλ των “ορισμών” που έδωσαν οι θεσμοί στα πλεονάσματα και οι δυνατότητες προσαρμογών. Κλειδί για να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος εφαρμογής της πολιτικής μείωσης των φόρων και τόνωσης των επενδύσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ