Τεκμήρια ή έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

Ο φοροτεχνικός κ. Παναγιώτης Παντελής συγκρίνει τα συστήματα ελέγχου των φορολογουμένων και αναλύει διεξοδικά όσα αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ