Την πόρτα της εξόδου έδειξε σε δυο υπαλλήλους που είχαν προσληφθεί με τετράμηνη σύμβαση ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Η πρόσληψη των δυο υπαλλήλων είχε γίνει για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην Τεχνική Υπηρεσία λόγω covid-19, ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι δυο υπάλληλοι όμως σύμφωνα με τους προϊσταμένους τους, όχι μόνο δεν τηρούσαν το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωράριο αλλά ούτε καν παρείχαν τις υπηρεσίες που τους είχε αναθέσει ο εργοδηγός.

Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, προέβησαν μόνο στην παραγγελία και παραλαβή των υλικών που απαιτούνταν για την εργασία τους.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν κατά την απολογία τους δεν κρίθηκαν επαρκείς με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης να υπογράψει την απόλυση τους.