Χρηματιστήριο Αθηνών: Η διόρθωση, το rebound και το ανοδικό momentum

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο και τα ομόλογα έχουν μπει σε μια νέα εποχή, όπως ακριβώς και η ελληνική οικονομία. Το momentum δεν εξαντλήθηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών αλλά ακολουθεί μια ροή ειδήσεων μέσα στο καλοκαίρι που είναι ικανή να προσφέρει “καύσιμο” προς θετική κίνηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ