Υπογράφηκε η ΚΥΑ για το 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης: Μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η διαδικασία

Το δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει πάρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν εντός της εβδομάδας οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί κ.Χρήστος Σταϊκούρας και κ.Κωστής Χατζηδάκης.

Με την απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία μέσω της οποίας θα γίνεται η καταβολή των απαιτήσεων στις δικαιούχους επιχειρήσεις  από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους 12% βάσει του άρθρου 87 του Νόμου 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 79 του νόμου 4916/2022.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο δικαιούχος θα υποβάλλει την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) η οποία μετά από έλεγχο εκδίδει την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει την σχετική αίτησή της ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται «myBusinessSurrort-Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίων».

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ η ισόποση μείωση της απαίτησης που έχει η επιχείρηση (συμψηφισμός) αφορά μη ρυθμισμένες οφειλές της που είναι κατά σειρά: α) από φόρο εισοδήματος, β) από ΦΠΑ, γ) από ΕΝΦΙΑ, δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4174/2013. Η ΑΑΔΕ μετά από τον ηλεκτρονικό έλεγχο διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ τα σχετικά στοιχεία και αυτό εντός 48 ωρών επεξεργάζεται τα στοιχεία και αποσβαίνει τις εκπιπτόμενες οφειλές, ενώ μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απώλεια των εσόδων που προκαλείται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λόγω της απόσβεσης καταβάλλεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την ΚΥΑ αναμένεται να δοθεί οριστική και άμεση λύση στο πρόβλημα της καταβολής των απαιτήσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων της Θράκης.

Ο βουλευτής Έβρου κ.Σταύρος Κελέτσης δήλωσε σχετικά: <<Εκφράζω την ικανοποίηση μου για την έκδοση της ΚΥΑ προκειμένου να λυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπώρησε τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες της περιοχής μας. Ελπίζω με την λύση της ηλεκτρονικής υποβολής να επισπευσθεί η διαδικασία ώστε οι επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν, με συμψηφισμό, τις απαιτήσεις τους από το 12% και ταυτόχρονα να βγουν από την «ομηρία» και να λάβουν άμεσα την φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα που δικαιούνται. Ευχαριστώ τους δύο Υπουργούς τον κ. Σταϊκούρα και τον κ. Χατζηδάκη για την κατανόηση που επέδειξαν και τη συνεργασία>>.

Παράλληλα το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), που ψηφιοποιεί και απλουστεύει την διαδικασία αναφορικά με τη ρύθμιση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31-12-2015 που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν.1767/1988 (Α΄63) (επιδότηση εργοδοτικού κόστος 12%).

Με τη νέα Κ.Υ.Α. ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, την διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87, του νόμου 4706/2020 (Α΄136).

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport-Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) έως και τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Προτεινόμενα άρθρα

Σταυρούπολη: Ο Άη Βασίλης, μια πολική αρκούδα και οι φίλοι τους φέρνουν τα Χριστούγεννα

Αφιέρωμα απόψε στην Ορεστιάδα από την ΕΡΤ3 με τίτλο «Σε μία νέα πατρίδα»

Τρένο με άρματα εκτοχιάστηκε στο Γαλλικό Σταθμό της Αλεξανδρούπολης