1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2019, ανήλθε σε
915.516 άτομα. Από αυτά 484.664 (ποσοστό 52,94%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών
και 430.852 (ποσοστό 47,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 330.232
(ποσοστό 36,07%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 585.284 (ποσοστό 63,93%).

 

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον
μήνα Οκτώβριο 2019, ανήλθε σε 67.684 άτομα. Από αυτά 65.389 (ποσοστό
96,61%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή
και περισσότερο των 12 μηνών και 2.295 (ποσοστό 3,39%) είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι
άνδρες ανέρχονται σε 22.682 (ποσοστό 33,51%) και οι γυναίκες σε 45.002
(ποσοστό 66,49%).

 

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 1 , για τον μήνα Οκτώβριο 2019,

(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου
μήνα) ανέρχεται σε 105.165 άτομα, από τα οποία οι 95.941 (ποσοστό 91,23%)
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 9.224 (ποσοστό 8,77%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.032
(ποσοστό 41,87%) και οι γυναίκες σε 61.133 (ποσοστό 58,13%).

 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 84.930 (ποσοστό 80,76%) είναι
κοινοί, 1.837 (ποσοστό 1,75%) είναι οικοδόμοι, 9.224 (ποσοστό 8,77%) είναι
εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.542 (ποσοστό 1,47%) είναι εποχικοί
λοιποί (αγροτικά), 7.472 (ποσοστό 7,11%) είναι εκπαιδευτικοί, και 160
(ποσοστό 0,15%) είναι λοιποί.

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε
επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας,
βλ. www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.