Τη λειτουργία του από 25ετίας ιδρυμένου 5ου Γυμνασίου Κομοτηνής αποφάσισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ροδόπης λόγω, της αύξησης του μαθητικού δυναμικού των εισερχομένων μαθητών στην Α’ γυμνασίου του δήμου Κομοτηνής, της έλλειψης σχολικής στέγης ή αδυναμίας εξεύρεσης στέγης στα ήδη λειτουργούντα σχολικά κτίρια και των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από τη δεδομένη κατάσταση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας, Μαριγούλα Κοσμίδου, η σχολική μονάδα θα στεγαστεί στο χαρακτηρισμένο ως σχολικό και πλήρως ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Θηλέων Κομοτηνής και το σχολείο θα λειτουργήσει φέτος αρχικά μόνο με την Α΄ γυμνασίου.

Οι μαθητές οι οποίοι θα μετακινηθούν για να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο θα προέλθουν από τους απόφοιτους των παρακάτω σχολείων: Του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής που τον Ιούνιο εντάχθηκαν στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, καθώς και οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ροδίτη και Κοσμίου, που είναι ενταγμένοι από τον Ιούνιο στο 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, εκτός εάν υπάρχουν μεγαλύτερα αδέλφια που φοιτούν στα αντίστοιχα γυμνάσια.

«Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μεταγραφής και από τους μαθητές των υπολοίπων τεσσάρων Γυμνασίων της πόλης στο 5ο γυμνάσιο Κομοτηνής. Αιτήσεις μεταγραφής θα κατατίθενται επί του παρόντος στις σχολικές μονάδες στις οποίες ήδη φοιτούν», σημειώνει η κα Κοσμίδου.