Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 η εξαγωγή εμπορευμάτων από τη Βουλγαρία για την ΕΕ έχει μειωθεί κατά 6,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 και είναι ύψους λίγο κάτω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας είναι η Γερμανία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίοι σχηματίζουν 70,3% των εξαγωγών για τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Μεγαλύτερη πτώση σημειώνει η εισαγωγή εμπορευμάτων από την ΕΕ στη Βουλγαρία για την ίδια περίοδο – 12,3%. Τα εισαχθέντα εμπορεύματα είναι επίσης κόστους λίγο κάτω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα εμπορεύματα η χώρα μας έχει εισαγάγει από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες.