Η Δημοτική Αρχή -διά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής- παρέλαβε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ένα νέο μηχάνημα έργου, τελευταίας τεχνολογίας -συγκεκριμένα, έναν φορτωτή.

Πρόκειται για το δεύτερο μηχάνημα έργου το οποίο παραλαμβάνει η Διεύθυνση, και ειδικά το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλόδημος» του υπουργείου Εσωτερικών. Η αξία του ανέρχεται σε 209.560 ευρώ. Η αγορά του φορτωτή και του σαρώθρου κόστισε συνολικά 457.560 ευρώ, από τα οποία τα 240.000 καλύπτονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», ενώ τα 217.560 από πόρους του Δήμου.

Ο φορτωτής έρχεται να ενισχύσει σημαντικά το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες.
Η αγορά ενός σύγχρονου φορτωτή τελευταίας τεχνολογίας ήταν επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον μηχάνημα έργου το οποίο παρείχε υπηρεσίες στον Δήμο από το 1989. Ο συγκεκριμένος φορτωτής λόγω της παλαιότητάς του παρουσίαζε πολλές βλάβες, που πολλές φορές ήταν ασύμφορο τεχνικοοικονομικά να αποκατασταθούν.

Ο νέος φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί σε έργα βελτίωσης δημοτικού οδικού δικτύου, στην αποκατάσταση και τη βελτίωση των οδών μετά από φυσικές καταστροφές, στον καθαρισμό ρεμάτων από φερτά υλικά, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και στην εξυγίανση των υποβαθμισμένων από την ανθρώπινη δραστηριότητα περιοχών στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής.

ΠΗΓΗ: ert.gr