Ο Δήμος Ξάνθης εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα myKEPlive του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα είναι ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας που θα λειτουργήσει το πρόγραμμα και θα εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες.

Ενεργοποιήθηκε ήδη το «Ψηφιακό Γραμματοκιβώτιο», οι ατομικές θυρίδες των ΚΕΠ στον Δήμο Ξάνθης και λειτουργούν. Είναι αυτές στις οποίες θα αποστέλλονται οι αιτήσεις των πολιτών, από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Η νέα υπηρεσία έχει στόχο την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και την παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση πολιτών στην υπηρεσία. Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένη μέρα και ώρα, προκειμένου να διεκπεραιώσει το αίτημά του, μέσω βιντεοκλήσης.

Περιλαμβάνει διοικητικές διαδικασίες και διοικητική ενημέρωση που διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους των ΚΕΠ, επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θεματικές υπηρεσίες:
-Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων.
-Υπηρεσίες για επιχειρήσεις.
-Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία.
-Εξυπηρέτηση από τον Δήμο σας.

Οι θυρίδες, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία στην υπηρεσία του ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης, αποτελούν στην ουσία ένα «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο», μέσα από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία του πολίτη με την υπηρεσία.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω gov.gr φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως μοναδικό κωδικό, QR code και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης gov.gr και την επιλογή «Θυρίδες» για την έκδοση διοικητικών εγγράφων, και να παραλάβει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει, στην προσωπική του θυρίδα.

ΠΗΓΗ: ert.gr