«Οι δημογραφικοί δείκτες της Π-ΑΜΘ επιδεινώνονται, και προσδιορίζουν τη βασικότερη απειλή στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό.» αναφέρει το ΤΕΕ Θράκης στις προτάσεις που κατέθεσε στην Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης και τονίζει ότι «Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει κυρίως από τη δυσμενή εξέλιξη του συντελεστή φυσικής μεταβολής πληθυσμού, ήτοι οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις ενώ ο δείκτης γήρανσης αυξάνεται σημαντικά. Η αύξηση του δείκτη γήρανσης σηματοδοτεί τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την επακόλουθη δυσμενή επίπτωση σε τομείς όπως η εργασία, η κοινωνική προστασία, η ασφάλιση και υγεία και συνεπώς στην οικονομία.»

Σύμφωνα με το ΤΕΕ Θράκης και τον πρόεδρο του κ. Δημήτρη Λουρίκα «Η δημογραφική γήρανση προκαλεί αύξηση των δαπανών για την υγεία υπό τη διττή επίδραση της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων και της αύξησης της κατανάλωσης ιατρικών υπηρεσιών στις μεγάλες ηλικίες.» Επίσης, το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στερεί συνεχώς την Π-ΑΜΘ από άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή άλλα ουσιαστικά προσόντα και ικανότητες, όταν είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των ατόμων.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει στην έκθεσή του, «η αντιμετώπιση του φαινομένου της δημογραφικής γήρανσης και η αναστροφή της δυσμενούς δημογραφικής εξέλιξης στην Π-ΑΜΘ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα τα επόμενα έτη.»

Εκτός από το δημογραφικό, ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας και κατ’ επέκταση η ίδια η χώρα μας, είναι η μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών και επιστημόνων. Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι νευραλγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι εμβληματικές δράσεις που προτείνει το ΤΕΕ Θράκης είναι:

Οικονομική ενίσχυση οικογένειας, αύξηση αφορολόγητου ορίου για κάθε τέκνο.
Κίνητρα για Ίδρυση ιδιωτικών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης διακρατικού επιπέδου.
Κίνητρα για ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης στη λογική της οικογενειακής ασφάλειας (επιδότηση κόστους απόκτησης κατοικίας)
Κίνητρα για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κινητής και ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, φόροι πολυτελείας, κλπ)

ΠΗΓΗ: ert.gr