Από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου, Θάσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στη σχετική ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις. Η προθεσμία υποβολής τους είναι αποκλειστική, ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου και λήγει στις 13 Μαΐου. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης, και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

ΠΗΓΗ: ert.gr