Οδεύει προς την ολοκλήρωση του ένα ακόμη σημαντικό έργο προστασίας και ανάδειξης το οποίο εκτελείται στον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020 από το 2018.

Μεταξύ πολλών σημαντικών τεχνικών και επιστημονικών εργασιών συγκαταλέγεται η κατασκευή και η επέκταση από το εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του έργου ενός μεγάλου προστατευτικού τοίχου αντιστήριξης στο νότιο τμήμα της αρχαίας πόλης, που σκοπό έχει να προστατεύσει τόσο τον αρχαιολογικό χώρο από τη διαβρωτική δύναμη των στοιχείων της φύσης, όσο και τους επισκέπτες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και δύσκολο τεχνικό έργο, που βρίσκεται πλέον στο τελευταο στάδιο της κατασκευής του!