Από το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών χορήγησε έκτακτη χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για την άμεση αντιμετώπιση τεχνικής φύσεως θεμάτων που προέκυψαν από τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συντονισμένες ενέργειες και σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για την αποκατάσταση την ζημιών και την ανακούφιση των συνδημοτών μας που επλήγησαν από τις πλημμύρες,» ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης.