Σαράντα πέντε νέα οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού εντάχθηκαν στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ από αυτά, τα έξι θα ενισχύσουν το έργο των Αστυνομικών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 34 επιβατικά, 6 αγροτικού τύπου και 5 ειδικά οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, από μεταφορά πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η κατανομή των οχημάτων ανά την Επικράτεια είναι η εξής:

(20) στην Αττική,
(8) στη Θεσσαλονίκη,
(6) στην Κεντρική Μακεδονία,
(6) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(2) στη Δυτική Μακεδονία,
(2) στην Ήπειρο και
(1) στο Νότιο Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο παραλαβής 1.453 νέων οχημάτων.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.