Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για την «Επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών στο ανατολικό βάθρο της γέφυρας Λουτρού», από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον ανάδοχο του έργου.

Η σύμβαση προβλέπει τον καθαρισμό προσχώσεων και φερτών υλικών στην εσοχή της ανατολικής όχθης πλησίον του ακροβάθρου ανάντι και την κατασκευή νέου τοιχίου προστασίας του ακρόβαθρου ανάντι ύψους 1,50 με λιθοπλήρωση, για την μελλοντική του προστασία από ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επίσης, ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την αποκατάσταση του σκυροδέματος στην περιοχή συρραφής δρόμου-καταστρώματος γέφυρας και την τελική αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος τόσο στον δρόμο όσο και στο κατάστρωμα της γέφυρας.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία οχημάτων εντός του οικισμού.