Ο Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου κατέθεσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων και τη διεξαγωγή δικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επίσης, ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου μαζί με άλλους 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν μέτρα οικονομικής στήριξης για τους δικηγόρους που συνεχίζουν να πλήττονται από την υγειονομική κρίση, με ερώτηση προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εργασίας.

Στην επιστολή τους οι δικηγόροι ζητούν ακόμη τη διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας της δικαιοσύνης, καλώντας τον υπουργό να φροντίσει για την απρόσκοπτη διεξαγωγή εκείνων τουλάχιστον των δικών που σχετίζονται με την προστασία των ευαίσθητων κατηγοριών της κοινωνίας (π.χ. προσωρινή δικαστική προστασία, διατροφές ανηλίκων, εργατικές αξιώσεις κλπ).