Νέα ανόρυξη υδρογεώτρησης επιχειρείται σε αγροτεμάχιο στη Νέα Καρβάλη του Δήμου Καβάλας, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κ. Κώστας Αντωνιάδης επισκέφτηκε το χώρο εργασιών συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας – Θάσου και παρουσία του Προέδρου Τοπικής Ενότητας Νέας Καρβάλης Νίκο Καρακεϊσογλου.

Ο κ. Αντωνιάδης επόπτευσε την εξέλιξη των εργασιών, ενώ σημείωσε πως “η προσπάθεια συνεχίζεται. Μετά την επιτυχή ανόρυξη γεώτρησης στο Ποδοχώρι του Δήμου Παγγαίου, σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες ανόρυξης γεώτρησης για άρδευση στο αγρόκτημα της Νέα Καρβάλης έχοντας ως στόχο να υπάρξει βιώσιμη λύση, σε βάθος χρόνου, που θα καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης της ευρύτερης περιοχής ώστε να μειωθεί το κόστος των εξόδων του αγροτικού κόσμου. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου αποτελεί πρωταρχικό στόχο και θα υπάρξουν και άλλα παρόμοια έργα στο μέλλον.”