Ηλεκτρονικά θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων και μάλιστα θα παίρνουν έγκριση από τη ΔΟΥ ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα.

Έτσι λοιπόν οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μεταβίβασης χωρίς να μεταβούν στην εφορία, αλλά ακολουθώντας μόνο μια απλή διαδικασία μέσω του υπολογιστή τους

Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά και μέχρι την1η Ιουνίου 2021 μόνο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» καθίσταται υποχρεωτική από 1 Ιουνίου 2021. Μέχρι τις 31 Μαϊου 2021 η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μέσα στο 2021 στην πλατφόρμα θα προστεθούν περισσότερες υπηρεσίες, όπως για γονικές παροχές, δωρέες και κληρονομιές, αλλά και για άλλες περιπτώσεις, όπως η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ακίνητο, ή ακόμη και οι χρηματικές δωρεές.

Η πλατφόρμα έχει παρουσιαστεί ήδη στους συμβολαιογράφους, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση για την έναρξη της λειτουργίας της. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα είναι προαιρετική μέχρι την 1η Ιουνίου, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι συναλλασσόμενοι να προσαρμοστούν, ωστόσο στη συνέχεια θα γίνει υποχρεωτική.

Τα 6 βήματα

Οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται με τη διαδικασία ολοκληρώνεται σε έξι βήματα:

  1. Ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου.
  2. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει το φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.
  3. Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αφού γίνει πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές) . Συγκεκριμένα η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Σε περίπτωση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας την ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Εφορία έχει αποκλειστικά ο αγοραστής.
  4. Η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων που θα έχουν δηλωθεί θα γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
  5. Μετά τον έλεγχο θα βεβαιώνεται ο φόρος μεταβίβασης που προκύπτει (εάν προκύπτει φόρος) και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής για την καταβολή του.
  6. Ο αγοραστής του ακινήτου θα πληρώνει εφάπαξ το φόρο μεταβίβασης είτε μέσω e-banking είτε μέσω του Taxisnet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.