Αντιπλημμυρικά έργα με καθαρισμούς ρεμάτων, καναλιών και χαντακιών πραγματοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών. Στον οικισμό του Εβρένου υλοποιείται καθαρισμός χαντακιών, ενώ στους οικισμούς Στρύμης και Διώνης καθαρισμοί ρεμάτων.

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει: “Με τις παρεμβάσεις αυτές γίνεται προσπάθεια θωράκισης των οικισμών από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα και διασφαλίζεται η ομαλή ροή των υδάτων”.