Διαδικτυακά εργαστήρια VerifyInfoED διοργανώνει το Xanthi Tech Lab του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης από κοινού με το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών και εφήβων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία με την υποστήριξη εξειδικευμένων εκπαιδευτών να αναπτύξουν δεξιότητες πληροφοριακού και κριτικού γραμματισμού στην ψηφιακή εποχή.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα προκειμένου να διευρυνθούν οι ευκαιρίες αναζήτησης και διασταύρωσης της εγκυρότητας της πληροφορίας στο συνεχόμενα εξελισσόμενο διεθνές πλαίσιο καταιγισμού παραγωγής και πρόσληψης ειδήσεων. Τα εργαστήρια θα διακρίνονται σε :

Α. Συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά και τα απαιτούμενα εργαλεία και εφόδια ώστε να ενσωματώνουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους πρακτικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού των μαθητών τους στη διάκριση της εγκυρότητας της πληροφορίας.

Β. Συμμετοχή ομάδων μαθητών Γυμνασίου οι οποίοι, μέσω της παιχνιδοποίησης και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, θα αποκτήσουν δεξιότητες πληροφοριακού και κριτικού γραμματισμού.

Ενότητες για τους εκπαιδευτικούς:
Αξιολόγηση των μέσων και της πληροφορίας
Χρήση και παραγωγή των μέσων και της πληροφορίας
Βασικές Δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εποχή
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση της παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία

Ενότητες για τους μαθητές:
Το ψηφιακό μου προφίλ
Βασικοί κανόνες ασφαλούς πλοήγησης και συμπεριφοράς στο διαδίκτυο
Στρατηγικές κριτικής πρόσληψης και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων
Δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο

Εισηγητές των εργαστηρίων θα είναι ο Νίκος Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Head of DCN Global και η Χρύσα Λάζου, Εκπ/κός Αγγλικής Β/θμιας Εκπ/σης, MEd in DE, DigiTEENS Project Coordinator.

Τέλος, τα εργαστήρια θα χωρίζονται σε ασύγχρονες συνεδρίες και 4 σύγχρονες συνεδρίες, μία την εβδομάδα, για το διάστημα 07/03/2021- 07/04/2021.