Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εξέδωσε ψήφισμα με τον οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών».

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου, κας Στογιαννίδου Κλεοπάτρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής συνήλθε σε συνεδρίαση και κάλεσε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο να αφουγκραστούν τη φωνή των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και να υιοθετήσουν τις αλλαγές που προτείνονται στο Ψήφισμα που εξέδωσαν, «οι οποίες», όπως τονίζει, «εξασφαλίζουν τόσο την δημοκρατικότερη εκλογή των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ όσο και την εν συνεχεία δημοκρατικότερη διοίκηση των Δήμων».

Ολόκληρο το κείμενο του Ψηφίσματος εδώ: Ψ-Η-Φ-Ι-Σ-Μ-Α