Για την έναρξη της Πιλοτικής Δράσης του έργου +RESILIENT, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 4 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Webex και στην οποία θα συμμετέχει και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας, κ. Αλέξης Πολίτης.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εταίρος στο διακρατικό έργο +RESILIENT «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» μέσω της συνέντευξης Τύπου αποσκοπεί τόσο στην ενημέρωση αναφορικά με το έργο +RESILIENT όσο και στην επίσημη έναρξη της πιλοτικής δράσης και στην ενθάρρυνση τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC) να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες δράσεις.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιδιώκει την ουσιαστική συμμετοχή κυρίως των τοπικών Κοιν.Σ.Επ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική Οικονομία σε δράσεις που αποσκοπούν στη δυναμική κοινωνική επιχειρηματικότητα που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τα ανοιχτά δεδομένα, την καινοτομία και τα επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο.

Το έργο +RESILIENT συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 και βασίζεται στη συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου.

Η συνέντευξη Τύπου θα διεξαχθεί με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Cisco Webex Meetings μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://support-874.my.webex.com/support-874.my/j.php?MTID=m7411def9f1c934e3651982828ebeba5c