Εξώδικες δηλώσεις από την εταιρία ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ παραδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή σε εννέα επιχειρήσεις της Καβάλας οι οποίες μισθώνουν οικόπεδο στο Βιοτεχνικό Πάρκο, δεν καταβάλουν όμως το μίσθιο ως οφείλουν βάσει της σύμβασης που έχουν υπογράψει.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συνολικές οφειλές από τους παραπάνω οικοπεδούχους αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας “στεγάζει” περίπου 20 επιχειρήσεις, με τις περισσότερες συμβάσεις μίσθωσης οικοπέδων να έχουν συναφθεί το 2009. Ωστόσο, τα χρέη των οικοπεδούχων που έλαβαν τα πρώτα εξώδικα ρύθμισης των οφειλόμενων μίσθιων διαφέρουν τόσο ως προς το ύψος του ποσού όσο και ως προς το διάστημα.

Μέσω των εξώδικων δηλώσεων, που υπογράφει ο δικηγόρος Καβάλας Βασίλης Κογκαλίδης, η Διοίκηση της ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ ζητά από τους οικοπεδούχους να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρία θα προχωρήσει σε καταγγελία των συμβάσεων και θα αξιώσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα χρήματα που της οφείλονται.